Thứ Năm, 9 tháng 7, 2015

DẶN AI
Đừng, đừng, đừng nhé, mình ơi!
gần cô lẻ bóng, xa đơn côi hình.
dịt dằng nghĩa nghĩa tình tình
phập phồng bọt nước, bập
bềnh sóng lay
ngả nghiêng cơn tỉnh, giấc say.
biết đâu lối gió, nẻo mây mà lần...4 nhận xét :

A TÁM BLOG nói...

Dặn ai như thể nhủ mình
Không không sắc sắc ôi tình là chi....

Unknown nói...

Cát iêu dặn ai chứ nỏ phải dặn em
Chúc Cát iêu cuối tuần vui khỏe nhé (~_~)

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Dạo này nóng quá . Chị thấy mỏi em cố khỏe nhé

Lý Viễn Giao nói...

Lời bay ý quẩn vườn xuân
Tơ mành vấn vít bước chân ra vào
Có làm sao chẳng làm sao !