Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015

VIẾT CHO ANH ( không có thực)
giá như không sao mọc
đêm đen mãi  đêm đen
giá như không anh đến
cô đơn em mãi em.

 mong manh em bến 
mưa
dìu dịu anh thuyền gió
lõm bõm lá vòm thưa 
Hồ Tây chen ráng đỏ

ngược tay về thơ bé
chia hai  vụn lân tinh
xuôi chân đến cuối nẻo 
góp gom chút ân tình.

sắc - không Ta - bà cõi 
 Bát - nhã Tâm an lành
tối muộn em sương khói
lam chiều anh mây xanh.
...

Rẻ quạt hong ráng tim
Chân trời lửa mặt trời
Bình yên hương dịu ngọt
Thuyền trăng lướt trùng khơi...

Không có nhận xét nào :