Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015

TA ƠI!Vườn ngoài gió vẹo ngọn dâu
Giọt sương méo bám mép tàu chuối khô
Rạc khê đêm nghẹn cơn ho
Mọt gường cót két, giấc mê chập chờn

Lanh chanh mây dỗi, gió hờn
Mảnh sao vụn cuốn nùn rơm đốt mình
Thì thòm mõ cá điểm canh
Lần mò cánh vạc chòng chành giãi khuya

Giăng đêm niềm nhặt, nỗi thưa
Ngày táo tác, đêm vật vờ...
Ta ơi!

Không có nhận xét nào :