Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015

nhớ TRÁI TIM ĐAN - CÔ
Nhặt niềm tin từ vụn nát đời
ủ giọt hồng máu đỏ
Thắp lửa
bừng trái tim Đan- cô

Mịt mù
cành Đức xạm đêm
lá Phúc quẳt queo khuya tàn lụi.
Cây Đời vẹo cong
Rễ xuyên đá núi
Nước nguồn chắt giọt trong veo.

Trời nhỏ lệ sao.
Mịt mù đêm
Sáng quắc vòm cao
Trái tim Đan cô_sét lửa.
Không có nhận xét nào :