Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2015

XIN CÁM ƠN


Nhét thương đau dưới đáy tim mình
lục ruột gan tôi tìm niềm tin xưa cũ
Cái niềm tin chói ngời lúc bom gào đạn rú
Niềm tin sắt đá màu tươi.

"Đảng là mặt trời

Cho tôi sáng lòng, sáng mắt"
( A - ra - gông* đã tin, đã viết ) .
Chúng tôi đã tin, đã hát....


bây giờ
Nếu ở Việt nam
nếu ông chưa chết
Ông có đau nỗi đau tôi?! 


Nơi
Sói tru tiếng người
Tan núi hoang rừng, thú chim táo tác
Ruộng đồng băm 
nát
Cá tôm ngộp nước
Bụng phơi,

Lều bều niềm tin
lặn ngụp
trụt trồi. 

 ,.. 

Rồi

một ngày
Đất nước tôi
Đêm đen qua
lại đỏ mặt trời
lại hừng đông lửa.

Xin cám ơn Đảng của tôi
- Người dạy tôi
mở mắt
mở lòng. 

Tin
niềm tin Nhân _ Quả.
_______________
* A -ra - gong , Nhà thơ Cộng sản Phap tác giả Bài
Đảng đã cho tôi sang mắt sáng lòng
được biết rất rộng và được yêu thích một thời ở Việt Nam

1 nhận xét :

HHP nói...

Niềm tin bị bức tử rồi
Dương dương giả dối lên ngôi cả cười...