Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

NHỦ MÌNH

Lẽ nào tàn sớm thế ư?
Mười Rằm chưa đến, mười tư hãy dài
Ấm nồng hầu đã nguôi ngoai 
Am mây mưa thắt, gió cài.
Tôi ơi!
...
Hạt vui gieo cuộc sinh sôi
Lại nhen lửa hạnh thắp trời đỏ đêm.
Đã xưa vay nghiệp, nợ duyên
Thì nay còn mất ưu phiền mà chi...Rén xa bến lú bờ mê
Sắc - không Bát - nhã lối về thênh thênh.

3 nhận xét :

Lý Viễn Giao nói...

Tôi ơi sao cứ buồn tênh
Sớm bâng khuâng sớm chiều mênh mông chiều ?

Lý Viễn Giao nói...

Tôi ơi sao cứ buồn tênh
Sớm bâng khuâng sớm chiều mênh mông chiều !

Unknown nói...

Ngoài Hà Nội lại mưa dầm
Nên Cát iêu cứ buồn tênh thế này (~_~)

Tuần mới vui khỏe bình thân nha Cát iêu