Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

THÁNG BẢY ĐI QUA MIỀN TỐITháng bảy đi qua miền tối
của ma trơi
của ma đói
 của vòng vòng tội vong 

,.. Cái hồi là người, cũng giọt máu hồng, 
cũng bào thai bụng mẹ
Kẻ chín tháng mười ngày chẵn lẻ
cha mẹ trông chờ
ông ngóng bà mong

Kẻ lạc nước ròng
mưa cạn
giọt sữa rơi ngoài bát
hạt cơm vãi ngoài mâm...

Miền tối đen rầm
đêm loạng choạng.
 nhập nhèm thiện ác.
Kẻ tội đồ lao vào lửa đoạn đời
lép nhép tanh hôi
rắn rết bò lổm ngổm.
lũ lĩ quan tham giật thột  
héo ruột gan lo bạc nén, vàng cân 
vẫn nhăm nhăm 
bớt xén vạc dầu, củi lửa...
 thoả thuê 
ăn cướp và hối lộ.
Phởn phơ quỷ sứ
hùa nhau doạ người hiền.
...
Tháng bảy
Hồn chùa chiền
sực mùi hương phấn
sặc rượu bia, hôi thịt mắm.
Hồn rừng xanh
trơ gốc, khô cành
hoang hoác.
Hồn sông 
 đáy cát rạn lòng
xác khô tôm cá rêu rong 
 đen ngòm xú uế.
Hồn thành phố 
đám đông quay lưng.
cố
bịt tai
nhắm mắt.
Hồn mái gianh
vờ vật
đói no
 không ngô bồ
không lúa cót
thắt gan buốt ruột
cầu 
Nam mô.!..
Nam mô
Nam mô cứu khổ!...


Miền tối 
Ma ngoi ngóp thở. 
Miền trần gian ghẻ lở
Thú người
rồ dại sinh sôi.
... 

Những còn có một Tháng bảy rạch trời 

Phơi miền thật
Chói loà Tâm Phật
-
  Con Người...

1 nhận xét :

HHP nói...

Ta tin vẫn còn một tháng Bảy sám hối và từ bi:
"Nhưng còn có một Tháng bảy rạch trời
Phơi miền thật
Chói loà Tâm Phật
- Con Người"