Thứ Ba, 7 tháng 7, 2015

XÔN XAOXôn xao gió

méo nghiêng 
tường .
Hững hờ không nhớ chả thương
Kim thời gian khíu gió sương đính giời!

1 nhận xét :

Lý Viễn Giao nói...

Hỏi giời
Sao vẫn rách tả tơi ?