Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2015

THONG DONG

Ném cả  đời khôn dại
Đổi về thoáng vô minh
Cuốn tơ vò trăm mối
Buộc nhoi nhỏ cuốc tình.

Thít chặt niềm cô lẻ
Nén buồn đau rã rời...
Long tong mươi sợi nắng
Quệt ngang làn gió côi.
*
Gửi trong veo giọt ước
Về suối nguồn xa xôi
Gửi biếc xanh cõi mộng
Đến vòm mây đỉnh trời.

An bình sân thiền lặng
Thong dong tôi với tôi...


1 nhận xét :

vu song thu nói...

An bình sân thiền lặng
Thong dong tôi với tôi...

Chúc Cát an vui tối chúa nhật nha!