Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

PHÉP MÀU
Rơi mưa cánh hồng
Gom thu giọt lặng
Vương tình sợi nắng
đa mang.

Rớt trăng ánh vàng
Tao tác tiếng  khuya húng hắng
Lộp bộp  sương gieo thềm vắng.
đầm tóc mai buông 

Sao thức suông
Mây căng vồng ngực mọng
Ngả ngớn heo may
Dan díu đêm loạng choạng
Giấc tình xanh.

Dắt díu nhau
ta - mình
chốn Đào nguyên 
say tỉnh.

Phép màu
 sóng sánh
 Vòng yêu
1 nhận xét :

Unknown nói...

Phép màu là phép tình yêu
Ai yêu nhiều sẽ đc trời ban cho

Chúc Cát iêu cuối tuần bình an (~_~)