Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

CẬY AI

Mù mờ dấu phấn, vạch vôi
Chon von đá núi, sỏi đồi rêu phong
Giọt buồn kết vón sương trong
Mưa cơn ủ rượu dậy nồng men cay
...
Giơ tay khoả gió trang mây
Ai bào nuột nỗi lòng này cho chăng? 

Núi buồn thả bóng trôi sông
Cậy ai gỡ mối bòng bong rối bời? 

 là thôi?!  
Hay 
cũng là thôi?!

1 nhận xét :

Lý Viễn Giao nói...

Ngàn vàng một dấu bôi vôi ngại ngùng !