Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015

Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY QUẢ MẶT TRỜI

Kết quả hình ảnh cho Hình ảnh Hà Nội những ngày B52/ 1972


Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY


QUẢ MẶT TRỜI 

Kinh thành hai giờ sáng lặng đêm
Vợ tôi ngủ đẹp như tranh tĩnh vật
Con cười mơ rung mặt phím dương cầm

Kinh thành hai giờ sáng lặng đêm
Ai đã chuốc tửu mê cho Dớt ngủ
Kho lửa trời tuôn suối tuôn sông

Kinh thành hai giờ sáng lặng đêm
Tranh tĩnh vật những ngón tay ngún lửa
Giấc mơ thơ nát bấy như bùn

Trong lửa rực làm sao thấy máu
Chảy đi đâu hỡi máu
Kinh thành hai giờ sáng lặng đêm?

Hà Nội
Rạng đông
Máu đã chảy lên thành Quả Mặt Trời!


Hà Nội 1972, Những ngày B52 khốc liệt.
Rút từ sách thơ NNB, trang 39/500, NXB VH

Không có nhận xét nào :