Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015

KHÔNG ĐẶT TÊN


Cũ xưa nỗi nhớ
lãng đãng bông mây
Một mai nỗi nhớ

sương ngàn khói bay

chiều diệu vợi

lắng mắt trong.
nước dòng chấp chới
rối búi rêu rong.

Nhặt hương ngang bay ướp tóc xoã chiều
cô liêu.
Nhặt nắng nghiêng soi sưởi phù du xuội cánh
phiêu diêu.

Níu đêm lục tìm giấc mơ thơ dại

trăng trêu
Vét khuya gom lửa sao hoang hoải

đèn khêu.

Thì buông tay thôi
thì buông tay nhé!
Em - trời Tây nắng thiêu.

Thì buông tay thôi
Thì buông tay nhé!
Hai ta -  áo manh ủ hơi ấm tình yêu!1 nhận xét :

Lý Viễn Giao nói...

Ừ thì buông
Này thì buông
Nhưng xin không buông câu yêu !