Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015

THUDìu dịu vòm thu bông trắng mây
Mượt mà lá biếc gió lay lay
Là thu
Trăng dát vàng ngọn sóng
Là em
Ru hồn tôi đắm say!

Không có nhận xét nào :