Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015

QUA HỒNG HÀEm qua sông hôm nay
Hồng Hà thu không hồng
Hồng Hà thu không nước
Không bãi ngô xanh mượt
Nhà lô nhô... Bãi rác lô nhô.

Em qua sông sang phía kia bờ
Không còn sóng xanh đồng lúa
...
Đường rộng thế và hoa đẹp thế! 
Nắng thu trải hụt  hàng cây

Em qua sông tìm hương lá ngất ngây
Chỉ thấy
Vườn biệt thự xô bồ đường biệt thự...
Mất tăm tích bờ cỏ gà ngày cũ
Cũng chả đâu sót lại ruộng đay
Không bóng trâu bò, không thấy cuốc cày
Không mái gianh chiều lam khói
Tiếng gà chìm xôi xa diệu vợi.
Thành phố lạnh im lìm bê tông... 

Em qua sông lòng trống rỗng khôn cùng! 


Không có nhận xét nào :