Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

. VÔ THƯỜNG
Kiếp đời quanh quẩn 
Nhân đâu? Quả đâu? 
Đá khe - Thuỷ cốc
Bồng bồng hoa lau.

Vô vi sau trước
Trời bể trộn màu
Này đỉnh chót vót
Nọ rốn biển sâu
Ồn ào sắc giới
Vù vù bóng câu.

Cầu vồng lóng lánh
- Bọt nước không màu?!  

Giáo nào đâm thấu? 
Roi nào vụt đau? 
Một trăm năm ấy
- Là lâu? Là mau? 
Cánh buồm cõng gió
 Nhoà khơi nhạt màu.

Gió lùa kẽ lá
Búp co rụt đầu
Mưa ào cửa kính
Mèo nhăn mặt nhàu

Ngàn muôn đất đá
Đắm chìm dòng sâu
Vạn ngàn ráng đỏ 
Phô phang mố cầu.

Vô thường lẽ ấy - 
Phẳng phiu? nát nhàu? 
Bước chân vô định
Như nhau...
như nhau! 

15/09/2015

1 nhận xét :

Unknown nói...

Vô thường là cái hư vô
Chúc Cát iêu ngày mới bộn bề niềm vui (~_~)