Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

CÒN ĐÂU NẺO VỀ
Cùn mằn mút mát niềm tin
Túm heo may rách lụi miền hư vô.
Mây đông bấy bớt mịt mờ
Đêm đông cóng rét hong hơ than hồng
Tuổi đông cạn vét hơi nồng
Gộc mai sương tuyết oằn cong dáng gầy.
... Nương đêm, sao lợt bóng cây
Vói trời thấp, đạp đất dày... 
Chơi vơi.

...

Lập lờ giả tạm cuộc người 
Thật hư ánh lửa ma trơi cợt đùa.
Nợ vay trả mấy cho vừa
Mong manh nhện đứt lưới tơ xỉn màu.

Đầu nguồn cuối bể không nhau
Sông sâu cầu gẫy. Còn đâu ngả về?!

Không có nhận xét nào :