Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

VẪNVẫn chờ ai gọi " mình ơi! "
Vẫn mong cuộc hẹn như hồi xửa xưa
Vẫn như nắng hạn đợi mưa
Vẫn là huyền ảo giấc mơ trang đài
Vẫn nghe chuông vẳng cõi trời

... Búp hoa choàng tỉnh ngó đời ngả nghiêng

1 nhận xét :

NGƯỜI THỔI TÙ VÀ TRÊN CAO NGUYÊN nói...

Búp hoa choàng tỉnh ngó đời ngả nghiêng
Sao lại nhìn đpời vậy bác!