Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

NHẶT THU
Là mưa thu hay là bão thu?
Mà giông xoáy giật,  sấm ù ù
Ngàn cây lướt thướt như chuột lột
Muôn lá võ vàng rắc âm u

Em đi nhặt hạt hương thu lạnh
 Chợt gặp đàn thu ngân tiếng thu...


1 nhận xét :

Unknown nói...

Tặng Cát iêu chú Nai vàng
Để Cát vui với mùa thu đang về (~_~)

http://i1073.photobucket.com/albums/w388/thanhhaiautumn/cb6ee933_zps075c3d3e.gif