Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

VIẾT CHO MỘT NGÀY KỴ
ĐƯỜNG VỀ XỨ THANH
( viết cho một ngày kỵ)

Không núi cách, chả sông ngăn
Mà chông gai lại trùng trùng chông gai.
Hẹp như xe điếu lòng ai
Tội cho nấm đất quê người xôi xa.

Vô minh một thoáng ta - bà
Lòng tham xui quỷ, khiến ma lộng hành
Đã cạn nghĩa, lại bạc tình
Loanh quanh bắt bóng đuổi hình vu vơ
Lấy tiền phân định thân sơ
Hết tiền mộng lẻ hồn cô tháng ngày.

... Kẻ tham giả dại, vờ ngây
Thói tham. 
Ngày đoạn năm đầy. 
càng tham! 
Méo tròn một cuộc nhân gian
Bội tình dứt nghĩa, mưu toan đè người.

Phật rằng: ác độc ở đời
Nhỡn tiền quả báo có xa xôi gì! 

... Xứ Thanh khấp khểnh đường đi
Rào gai kéo ngược lối về gai chông! 

17/09/2015 

1 nhận xét :

ngô hà băng nói...

Chị, HB về blog hôm rày nhưng chưa qua thăm chị.
Đọc bài thơ có gì đó xót xa quá chị HC ơi.
...
Tham gì mộng ở trên trời
Mà quên cái nghĩa ở đời với nhau
Kỵ gì một chút vàng thau
Để quên hết những ngọt ngào yêu thương...