Thứ Ba, 6 tháng 9, 2016

NÁT

Kết quả hình ảnh cho Nát


Nát bét  nát be chốn tận cùng
Mủn tơi mủn vụn cõi mông lung
Tầng tầng xương trắng phơi mây gió
Gáo gáo máu đào nhuộm biển sông
Ngang dọc xé trời bom đạn lửa
Chéo xiên quét đất bão mưa giông
Cuộc người nhớn nhác đời ong kiến
Vòi vọi cao xanh có thấu không? 

*
Vòi vọi cao xanh có thấu không?
Lương tâm tanh tưởi giá hơi đồng
Kết bè băm núi cùng chia chác
Kéo cánh xé rừng để đếm đong
Đói rách muôn loài rên rỉ sống
Xa hoa một lũ thoả thuê ngông
Có tiền đổi trắng thay đen dễ
Phải trái thật hư cũng lộn sòng.

Hat Cat
06/ 08/2016

Không có nhận xét nào :