Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

LẠI VẨN VƠ

Kết quả hình ảnh cho sương tóc bạc


Sương tóc bạc
Đêm sâu.

Vòng ôm muộn sầu 
Ủ ấm đơn côi 
không nhau.

Gió ngọn lau
Bóng trăng nhàu
Tiếng mõ khuya nhặt mau

Lời mẹ ru cánh nôi 
về đâu?...

Hat Cat
22/09/2016Không có nhận xét nào :