Thứ Tư, 7 tháng 9, 2016

VUI - TÔI VỀ LỤC BÁT GÓC MÌNH

Kết quả hình ảnh cho góc riêng tư


Buồn vui tính giả lả tình
Tôi về lục bát góc mình bày mâm... 
Ngổn ngang nửa hấp. nửa hầm
Lô xô chén đĩa... ướt đầm cầu ao.

Lục bát thấp, lục bát cao
Lục bát giăng, lục bát sao lờ mờ.

Một tôi thiếu, một tôi thừa
Một tôi ngong ngóng mùa dưa, mùa hồng.

Lục bát tôi tãi triền sông
Ngô non lũ lĩ tồng ngồng tắm mưa
Kiếm mềm xoáy tít cuốn cờ.

Góc riêng lục bát... 
Tôi mơ xó đời.

Hat Cat
07/09/2016


Không có nhận xét nào :