Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2016

THU XA

(cho NT)


Lại gồng, lại gánh đường xa

Rộng dài nẻo cháu
Lối bà quạnh hiu.

Mở tà áo ủ giọt chiều
Giọt thương, giọt giận, giọt yêu,  giọt buồn...

Thu xa... bà chợt bồn chồn
Quấn quanh bếp núc cháo cơm thay mùa.

Nhà thu lạc rớt hạt mưa
Sương giăng sảnh trước, gió lùa hiên sau.

*
... Rằng gần, nào có xa đâu
Vàng thu rười rượi..., bóng câu nhoà nhoà...


HatCat 02/09/2016

Không có nhận xét nào :