Thứ Năm, 1 tháng 9, 2016

THU ĐÁO

秋到 - THU ĐÁO

( mượn ý tranh Hs QTS)
青天 如翡翠
白雲像棉松
丹心映紅玉
感情蓬水洪

Thu đáo
Thanh thiên như phỉ thuý
Bạc vân tương miên tùng
Đan tâm ánh hồng ngọc
Cảm tình bồng thuỷ hồng

Hat Cat 30/08/2016h

dịch
THU ĐẾN

Trời xanh màu phỉ thuý
Mây trắng xốp tơi bông
Trái tim sắc đỏ ngọc
Tình thân cuộn sóng cồn 

Không có nhận xét nào :