Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016

MÂU THUẪNCàng một mình càng không thấy lẻ loi
Cứ chân thành trong chuỗi dài giả dối
 Vẫn gấp gáp khi biết không cần vội
Và an lạc bước chân trên nhốn nháo con đường.

Biết cóng  tay mà vẫn thích vày sương.
Thích tuyết băng mùa hè oi ả
Trải thân tình giữa vàn muôn xa lạ
Tâm bé thơ khi tóc trắng xoá đầu.

Vạn quyển thiên kinh. Rồi... Chả có gì đâu
Trước không trước... Và làm gì có trước
Không có sau của sau... Sau - cũng trò cá cược.
 Cuộc sống mỏng tang... lặn ngụp trụt trồi...

Không có tôi, mà cũng không không tôi
Không buồn vui... và buồn vui cũng thế.
Luẩn quẩn đời - lềnh bềnh mặt bể
Lang thang đời - vờ vật nương dâu.

Cuộc vô thường từ đâu?  đến đâu? 
Hoa lá chim muông...thảy dều tuyệt đẹp.
* Nơi bắt đầu cũng là nơi chấm hết
Bon chen nào cũng men trọn SỐ KHÔNG! 

Hat Cat
29/09/2016

Không có nhận xét nào :