Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

VẨN VƠ

Kết quả hình ảnh cho THU ẢNH ĐỘNGChả thu lá cũng lìa cành
Chả chia xa bóng với hình cũng xa.
Động đêm vóng vót tiếng gà
Giấc khuya giật thột canh ba quá rồi.
Đàng đông ém sáng nửa vời
Mé Tây cánh hạc vói trời run run.
Mỏi mòn nổi nước chìm non
Vét voi ngang bến dọc cồn ngọn lau.
Ken mong manh chút xưa sau
Để mai ai có nhớ nhau thì về

Lá thu quẩn rối mép hè
Cuốn thu sương gói giá tê nỗi mình.


Hat Cat
19/09/ 2016

Không có nhận xét nào :