Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

RẰM TRĂNG


Rằm trăng - mâm vàng lấp lánh.
Rằm trăng - số không vành vạnh.

Thản nhiên 
Em
ngồi
ngắm Cuội
thả lá đa.

Hat Cat Rằm
 TRUNG THU 2016

Không có nhận xét nào :