Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016

HÌNH NHƯ
Hình như chữ méo, dòng xiên
Hình như ý ngộ, nghĩa điên cõi người
Hình như điếc đất, mù giời
Hình như chớp lẻ, sấm côi lặng thầm
Hình như gió cũng nín câm
Hình như mù cuốn bụi lầm đường thu.

Hình như...
Ừ...
Cũng hình như...

Hat Cat
14/09/2014

Không có nhận xét nào :