Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

NỤ CƯỜI VÔ ƯU


Kết quả hình ảnh cho nụ cười thiên thần
Càn khôn xoay tít vòng quanh
Thả xa xanh, níu xa xanh 
Lần hồi.

bao giờ tàn cả cuộc người 
Xin lưu lại 
một 
nụ cười vô ưu.

Hat Cát
21/09/2016

Không có nhận xét nào :