Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016

AI VỀ BÊN ẤY

Kết quả hình ảnh cho người đi

Rồi ai về bên ấy
Chiều vàng buông nắng vàng
Lững lờ nước dòng Đáy
Ì oạp mạn thuyền nan...

Rồi ai về bên ấy
Heo may xào xạc lay
Bối rối hoàng hôn tím
Lưu luyến rời ngàn cây.

Rồi ai lìa xưa cũ
Mờ mịt chặng đường xa
Nhàu nhàu sương mép cỏ
Loi thoi búp trăng ngà...
....
Rồi ai không về lại
Héo úa vàn  muôn hoa
Mút mùa chim cánh mỏi
Đắm chìm cõi bao la.

Rồi ai về bên ấy
Là chia ly
đôi ta.

HatCat
27/09/2016

Không có nhận xét nào :