Thứ Bảy, 25 tháng 11, 2017

DẢI NẮNG ĐÔNG

DẢI NẮNG ĐÔNG

dải nắng tí hon trên chiếc lá tí hon
 - lá cái cây rất bé
mọc trong cái chậu bé
nóc nhà ngõ vắng lạnh đông.

dải nắng xinh xinh như ong mật xinh xinh
- con ong bốn mùa tần tảo
ủ gió bấc trong mong manh lần áo
dấu sấm sét bão giông vù vù cánh bay.

dải nắng chợt thành sông mây
chảy vàng mái phố
 choàng vai già rủ tôi bay cùng gió.
Tôi say

Nắng cũng say...

Hat Cat
25/11/2016

Không có nhận xét nào :