Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2017

TA NGỒI BẤM ĐỐT NGÓN TAY

TA NGỒI BẤM ĐÓT NGÓN

Ta ngồi bấm đốt ngón tay
Vi vu cõi gió thung mây bồng bềnh
Lần mò chốn Đạo, nẻo Danh
Ta - con đom đóm thắp mình rọi đêm
Ta - sương ngọn lá mép hiên
Phận vô thường
Chỉ
trọn duyên vô thường.

Ù ù tám hướng, mười phương
Bàn chân run
 rén
độ đường nổi nênh.
Rỗi hơi vơ túm cỏ xanh
Lùa ngang con sóng cho dềnh ngọn sông

Lần tay... đốt vẹo đốt cong.

Hat Cat
19/11/2016

Không có nhận xét nào :