Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2017

KHUYÊN MÌNH

KHUYÊN

Đừng đọc tin tức nữa.
Đọc là bị tăng - xông
Hiểu biết đâu chả thấy.
Chỉ thấy nhoi nhói lòng.

Đừng nghe thời sự nữa
Chả biết thật giả đâu
Họ nói quanh nói quéo
Chỉ tổ đau cái đầu.

Cũng ứ đi học nữa
Tiền bộn là có bằng
Kiến thức gì cũng vứt
Chỉ cần biết khom lưng.

Cần gì thi với cử
Tìm cửa mua ghế ngồi
Kiếm nơi nào béo bở.
Chung chia... Tha hồ vui.

Cố ngoi làm quan chức
Chả bị tội bao giờ
Mũ cao ở biệt phủ
Chân trắng sống bụi bờ

****
Ta về chăm hoa lá
Trồng vài chậu rau tươi
Tùng tiệm cơm vừng muối
Chút tương cà. Tươm rồi.

Thôi hãy buông xả hết
Một ngày... lãi một ngày
Thả hồn mơ màng gió
Thả tình bồng bềnh mây...

Cõi đời là bể khổ
Tranh cướp lợi cùng danh.

Cửa Thiền ta riêng cõi
Mãi xanh, xanh, và xanh!

Hat Cat
27/07/2016

Không có nhận xét nào :