Thứ Sáu, 24 tháng 11, 2017

NGƯỢC

NGƯƠC

Ngược dòng em bơi về ngọn sông
Dòng khấp khểnh núi cao dốc hiểm
Em - Ngọn đèn bấc tàn dầu kiệt
Leo lét gió lùa.

Ngược ban mai em quay về nửa khuya
Chập chờn giấc ngủ
Cánh dơi đêm ồn ỹ
Con muỗi nào trốn nổi tàn canh?

Ngược đời em lội lại xa xăm
Yên lành vòng tay năm tháng
Xoã tóc nắng chiều bảng lảng
Mơ màng tà dương nhuốm hồng.

Ngược tình em về tắm dòng trong
Nước văn vắt không nguôi cơn khát
Ngụp đáy sâu lặng nghe cá hát
Dữ dội ngầm sóng lan xa...
Rất xa.

Ngược về đâu ...
Em - vạt nắng chiều tà
Cháy bỏng chiều hy vọng?

Không có nhận xét nào :