Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2017

CỒN CÀO

CỒN CÀO

Cồn cào là cồn cào ơi!
Lưỡi hái cùn nhay nỗi nhớ
Trái tim tụ bầm máu đỏ
Vết thương lại há miệng rồi!

Lửa táp vầng trán mồ côi
Bỏng tuột chân mày cô lẻ.
Gai mây cào nát dại khờ
Mảnh sành cứa ngang đau khổ

Cát bay mịt mù ngược gió
Ai về vá víu hoàng hôn?

Không có nhận xét nào :