Thứ Tư, 15 tháng 11, 2017

NGẪM

NGẪM

Không vạn thuỷ, chả thiên sơn
Gót chân mòn chặng đường mòn mấp mô
Cõi đời lúc thức lúc mơ
Tình đời nay nắng mai mưa, mặc tinh!

Tụ tan, mặn nhat, rách lành
Cây trơ trọi, gió tênh hênh.
Cơ cầu?!
Ngược xuôi  lộn cuối, đảo đầu
Chót môi, ngọn lưỡi vài câu nhạt nhèo...

Đá vực thẳm, sỏi lưng đèo
Tình người - hay chỉ rong rêu cuộc người.

Hat Cat
11/11/2016

Không có nhận xét nào :