Thứ Năm, 23 tháng 11, 2017

GỌI

GỌI 
Gọi  đêm, đêm đã tàn canh
Gọi trăng, trăng khuát cuối ghềnh non xa.

Gọi giời, thõng thượt bao la
Gọi mình.
Nghe tiếng lá hoa réo mình...

Hat Cat 22/11/2017 

Không có nhận xét nào :