Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2017

KHUYA ĐÔNG

Mời thày bạn cùng hoạ vui

KHUYA ĐÔNG

Tiếng động nơi nao giật cái "thòm"
Bốn bề xám xịt, tối om om.
Hàng cây rụng lá thân khô khốc
 Ngọn điện rọi đêm bóng đỏ lòm
Ngõ nhỏ then cài không kẻ ngó
Phố to cửa đóng chả người dòm
Mùa đông giá lạnh tê muôn cõi
Trẻ trẻ già già hết dí dom...

Hat Cat
03/11/2016
------
Nhìn thầy cùng tỷ họa vần thòm
Rối rắm muôn trùng cái chữ om
Dẫu dốt nhưng xin chen chút chút
Tuy khờ đừng trợn hét lòm lòm
Âm vần trúc trắc nghìn người rối
Chữ nghĩa vòng vèo lắm kẻ dòm
Để họa trĩnh tròn đâu phải dễ
Đêm đông lắc lắc chiếc cà dom
Binhnguyen

Không có nhận xét nào :