Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2017

NHỚ

NHỚ
gửi LXL

Anh nói những gi... em không nhớ nữa.
chỉ nhớ câu:
“Cứ bướng bỉnh. Nhé em!”
một lời thôi...
mà hết tháng laị năm
Hoa sấu trắng ngà hè phố.

Anh viết bao nhiêu... em không nhớ nữa
chỉ nhớ dòng:
“Anh vẫn mãi yêu em!”
Chỉ vậy thôi...
mà hết tháng lại năm
Con chữ hằn sâu tâm trí.

Biển rộng thế

Trời cao thế!

Nơi nào
-  Anh ?

Không có nhận xét nào :