Thứ Bảy, 4 tháng 11, 2017

LẠNH ĐÊM SA PA

LẠNH ĐÊM SA PA

Sa pa
Nỗi đêm đóng băng lá cỏ
lá cỏ gẫy đôi.
Rùn mình gió hà hơi
lạnh xuyên khe đá.
Nước to nhỏ rắn mềm lỡ cỡ
canh băng sắc cứa bình minh.

Băng lạnh núi đêm
Băng lạnh rừng xanh
Đốm than đỏ trong lò không bắt lửa.

Sapa lạnh thế!
Đêm co ro
nghe
tiếng gà ho
tiếng chuột ho
đât ho
cây lá cũng ho
Tiếng ho khan núi đồi quặn đau lầy bụi đá...

Rừng thôi không xưa cũ
Nguyên sơ bao đời biến đâu?
Tiếng rít cáp treo
Loang lổ núi trọc đầu
Tháp chùa nung mụn mủ
Không gian rền rĩ
Hả hê tiếng tiền cười...

Lạnh đêm Sa pa
Nóc núi, chỏm trời
chập chờn
chen chúc
 ma trơi.

Không có nhận xét nào :