Chủ Nhật, 5 tháng 11, 2017

THOÁNG CUỐI CÙNG CHO MUÔN MỘT. TA ƠI,Còn thoáng cuối cùng cho muôn một.
Ta ơi!
Thói quen nặng ngang búa tạ
Nhác lười cùn mòn, nhác lười xa lạ
Gà què ăn quẩn cối xay..

Tư duy rã xơ cố bện chão, xe dây
Thít chặt thoáng cuối cùng - cuộng mồng tơi nhẽo rớt
Lội qua tháng ngày...  mà gấu quần không ướt
Xé rào gai tay toạc máu...  chả bầm.

Hoa nhạt hương
gió lặng thầm.
Chút chót cùng vô nghĩa
Rượu đục thế và vò cặn thế!
Giọt chát chua chén đắng ngăm ngăm.

Buông buộc ràng trăm năm
Cho trong veo đời thanh thản.

Ngồn ngộn hư danh chợ Trời rao bán
Đồng tiền tanh ngòm xủng xoảng đổi trao.

Vẫy gọi ta
ngàn sao
Cũng
Tận cùng trống rỗng!

Một muôn chót cùng
Chót cùng thoáng chốc
Giành cho mình nhé!
Ta ơi!

Không có nhận xét nào :