Thứ Tư, 15 tháng 11, 2017

TÌNH ĐÔNG

 
DUYÊN ĐÔNG

Chợt lòng - câu hát vô thanh
Là tình ta gửi cho mình, đấy ai! 

Mai rồi rét lộc, rét đài
 Xuân mưa xoe nụ giêng,  hai rõ tròn.

Lọc chiều tụ giọt nắng non
Chắt đêm nhặt đốm trăng son giãi tình.

 Duyên đông 
ngọn bấc se mình
 Tình đông 
khua nước quanh quanh mạn thuyền.

Hoàng hôn ai buộc thuyền quyên.
Ráng chiều ai tước mịn mền Trúc mai.

Vô thanh duyên 
quyện Linh Đài
Vô thanh tình 
ngoắc Thiên Thai mơ màng...

Hat Cat 15/11/2017

  Không có nhận xét nào :