Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

Bộ sách thơ VƯỜN THƠ NĂM NHÀ bắt đầu khởi động.

Thông báo của Vandanbnn v/v Mở File Đọc chọn cho dự án sách VƯỜN THƠ NĂM NHÀ

Thông báo của Vandanbnn
v/v Mở File Đọc chọn sách VƯỜN THƠ NĂM NHÀ


Bộ sách thơ VƯỜN THƠ NĂM NHÀ 
bắt đầu khởi động.
Tiêu chí đọc chọn và các điều kiện tham gia dự án sách căn bản như tiêu chí tham gia sách TBT, nhấn mạnh lại : Sách in theo khuôn khổ luật xuất bản, không tham gia thị trường sách, thỏa thuận tự nguyện giữa Chủ biên đọc chọn và người được mời tham gia, nhuận bút là sách biếu, tặng, không thu bất cứ khoản tiền bạc, quà cáp, lệ phí nào khác, kể cả cước phí bưu điện vận chuyển sách.
Tập 1
,
 sách VƯỜN THƠ NĂM NHÀđược đọc chọn 05 tác giả đã có thơ tham gia sách TBT từ 1-5. Sẽ đọc chọn mỗi tác giả 30 bài, tổng cộng 5 tác giả 150 bài, khổ sách, trình bầy mỹ thuật, bìa cứng giấy tốt như sách TBT đã phát hành. Quá trình đọc chọn sẽ đăng công khai thơ đọc chọn của từng tác giả và lưu trong file văn bản riêng trên Vandanbnn để bạn đọc quan tâm theo giõi, góp ý. Đã thỏa thuận xong danh sách đọc chọn tập 1 với năm tác giả : Nguyễn Nguyên Bảy, Hạt Cát, Hoàng Xuân Họa, Lý Phương Liên, Nguyễn Anh Tuấn. Đang tiến hành các thỏa thuận với các tác giả khác cho các tập VƯỜN THƠ NĂM NHÀ tiếp sau.
Kính mới hưởng ứng.
Mọi chi tiết cần trao đổi vui lòng qua Email :
nguyennguyenbay@gmail.com  

Xin không giao dịch qua Đt và Tin nhắn.


Vandanbnn kính báo

Không có nhận xét nào :