Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2015

Bài 5 -- Chuyên đề thơ Song thất lục bát - KHÚC NHÔI 5 : RU TÌNH --

 KHÚC NHÔI 5 : RU TÌNH
1-- Gió heo may ủ ê giá buốt
Nắng hanh khô nẻ toác làn da
Quắt queo táp lá, xơ hoa
Ngác ngơ thân gái duyên xa phận gần

2-- Loay hoay chốn phù vân oan nghiệt
Lênh đênh trong nợ kiếp luân hồi
Không bì phấn, chả so vôi
Lấy yêu thương để đãi người thương yêu…


3-- Nào ai biết gió chiều đổi hướng
Nào ai hay m
ây cuốn rào gai
Liêu xiêu chiều ngắn, đêm dài
Mím môi đổi héo lấy tươi tháng ngày…

4-- Vì ngốc nghếch mua dây tự trói 
Vì dại khờ lấy dối làm tin
Bước nhầm chân trái xuống thuyền
Nên chi mưa quật gió xiên cuống cuồng…


5-- Bốn mùa gió cơn cơn lạnh  buốt
Bốn mùa mưa giọt giọt giá tê
Thấp cao lầm lũi nẻo về
Lặng nhìn con Tạo tréo ngoe xoay vần.

6-- Nghe Phật dạy lấy Tâm làm trọng

Theo Phật khuyên x lỏng nghiệp duyên
Thiện Duyên gửi chốn của Thiền 
Khổ đau khoả lấp, muộn phiền trả xong…

7-- Thảng thốt trông bão g
ng, gió giật
Đăm đắm nhìn phần phật mưa dây
Thản nhiên ngậm đắng nuốt cay
Oằn vai gánh tháng cõng ngày vì con.

8-- Tình tao khang ngỡ còn mà mất
Nghĩa bạn bè tưởng chặt mà lơi
Người đi theo tiếng 
à ơi
Lạnh tanh cuối bể đầu trời...
 Ai hay?!

***
9 -- Rồi... Người theo mây bay gió thổi
Bao nghĩa tình lạc lối nơi đâu?!
Nếp nhà trn trước vẹn sau
Dứt thôi niềm tủi nỗi sầu nơi ai!

10-- Nguyện cầu chốn Tuyền Đài thanh thản
Tạ từ này muôn vạn đắng cay
Vô minh một kiếp mỏng dày
Cớ sao r
ầu đấy nát đây... 
Nỡ nào?!

11-- Mặc trời thấp đất cao muôn trượng
Xin cùng người hồi hướng Đức ân
Buông sân hận tụ Phúc phần
Nhẹ nhàng cất bước thanh vân nhé người!

12-- Ru tình nén câm lời đáy dạ
Ru tình nơi tăm cá bóng chim
Ngược xuôi bảy nổi ba chìm
Mong xôi xa chốn Huỳnh tuyền bằng an!

hình động phật giáo

Không có nhận xét nào :