Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

Viết lại MA TRÂN

( Lời thưa:  Có một người bạn là giáo sư Toán nói là sẽ viết lại Ma trận cho Hat Cat...Tiếc là anh ấy đã đi xa...)
Anh viết lại bài ma trận cho em
Liệu  có viết lại được cuộc đời không nhỉ?
Đông rét mướt tháng ngày cũ kỹ
Liệu bao giờ nắng mới rực trời Xuân?

Em loay hoay hết chia lại nhân
Tổng các hàm vẽ 
không thành đồ thị 
Chéo tam giác chia ra toàn bội h
Ma trận chéo chồng… nghiệm ảo thử không cân.

Em gạch 
đường xiên trên mặt phẳng gần
Tìm không thấy hình không gian xa tương ứng
Góc cầu ba chiều thẳng cong lủng cùng
Trộn tích phân, lượng giác xóc nháo nhào!..


Ma trận cuộc đời em ngoắc đại bờ rào
Hoa dâm bụt đỏ lòe đáp số.

Con kiến vàng ngo ngoe mép tổ
Rủ ong nâu vào ma trận trốn tìm…Không có nhận xét nào :