Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2015

Bài 4 --- Chuyên đề SONG THÂY LỤC BÁT của Hat Cat _ KHÚC NHÔI 4 - RU CON

Xin mời BÈ BẠN CÙNG ĐỌC LẠI chùm thơ SONG THẤT LỤC BÁT của Hat Cat Dieu Sinh
KHÚC NHÔI 4 - RU CON

1 -... Bấy bớt hai hình hài thơ bé
Lẩy bẩy cô đơn mẹ một thân
Hồn ngơ ngác, dạ bần thần 
Mịt mù phong vũ cẩn vân bộn bề!

2 - Mò mẫm cánh cò khuya lặn lội 
Rẩy run ngày rã mỏi thân giun
Qua nguồn cơn, cạn nguồn cơn
Tháng cơ ngày cực bào mòn xác ve.

3- Hè lại hè... nắng se hy vọng
Đông lại đông... lạnh cóng đức tin.
Nam Mô!
Cập bến bình yên.
Tai qua, nạn khỏi, muộn phiền dần vơi.

4 - Người Hiền lành thì Giời Phật độ
Tâm thiện lương quỷ dữ lánh xa
Vườn nhà cúc lại đơm hoa
Hiên nhà rộn tiếng chim ca gọi bầy...

5 - Ngày lại ngày... nắng say, mưa tỉnh
Đêm lại đêm ấm lạnh lửa đèn
Sóng yên vì gió đã yên
Tênh tênh chiếc bách lội trên dòng đời.

6- Nuôi con hỏi đâu nơi nhàn hạ
Yêu con sao xá dạ đầy vơi
Mắm môi bới đất, xáo giời
Mới hay gan ruột bời bời vì con!
...
7- Cuốc nửa giời non mòn núi vẹt 
Xới nửa sông sỏi vét cát lầm...
Cũng thì... thong thả đôi chân 
Thêng thang mẹ bước xa dần cũ xưa.

8- Trời Hà Thành dịu mưa vàng nắng
Đêm Hà Thành gió lặng mây trong.
Đường chiều nhẹ gánh thong dong
Dõi cỏ hoa...
ánh cầu vồng giọt thu...

Không có nhận xét nào :