Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

GIỌT THU
Sắc thu khuya sẻ phần hơn
Còn rơi vãi chút phấn hương loà xoà.
Gió đêm tẽ bảy chia ba
Nỗi gần chen với niềm xa bời bời...

Rón tay nhặt lọn thu rơi
Giá tê sương kết ngời ngời giọt thu.

Hat Cat Dieu Sinh 7/11/2015

Không có nhận xét nào :