Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

Bài 22 - Song Thât Lục Bat _ LIỀU NHẤP BIA CAY...


(cảm giác khi "phê' . Hihiiiiii... )

Trắng sương muối phủ ngang mép nước
Mờ trăng suông rọi buốt ngọn cây
Lâng châng bước tỉnh bước say
 Vớt dăm vệt sáng xe dây buộc diều.


Chân liêu xiêu ngả nghiêng mấy dạo
Tay quờ  quờ lục lạo mấy hồi
Vẹo lưng bê đá tôi vôi
Cất tòa ngang dọc để mời quan viên...


Hứng nắng sớm đổ nghiêng bóng tháp
Che gió chiều thổi dạt mái đình
Vén tay áo rộng 
thùng thình

Gõ chuông đồng thỉnh mông mênh ùa về...

Xắn quần lội ngó đê thấp tẹt
Thò mái chèo khoắng nước choèn nông
Ngầu ngầu rác rến rêu rong
Ngà ngà  những tưởng Long cung, Thủy tề...

Đầu quay quay mê mê muội muội
Mắt  lờ đờ sáng tối loang loang
Đất đen lại ngỡ bạc vàng
Vênh vang... tự thấy mình ngang Thạch Sùng.

Say... có lẽ đều cùng như thế
Nên người đời giả trẻ mới say.


Mới Xuân liều nhấp bia cay
 Lưu Linh cười phán:
" Dạo này giỏi ghê!"

Không có nhận xét nào :