Thứ Ba, 5 tháng 9, 2017

THÁNG TÁM

THÁNG TÁM
Tháng Tám cháu về nơi ấy
Đường dài, nỗi nhớ càng dài
Lặng lẽ âm thầm phố vắng
Khuya đêm lầm lũi riêng ai.

Chạm tay vào thu tê lạnh
Buốt sương giá cả tàn canh
Gió khua tiếng gà thảng thốt
Quáng quàng gáy rách đêm thanh.

Lặng đêm lùa rơi sợi bạc
Tay vờ vuôt lọn tóc xanh
Hương sữa quyện thu quánh đặc
Cù đêm hoa  rúc rích cành...

Xắn quần lội về dòng nhớ
Thương cầu tấm ván cập kênh
Lần chiều dắt đêm ngược tối
Dò khuya có hết lênh đênh? 

Cháu đi 
khuông trời rộng mở 
Bà về 
khép lại cửa đêm
Ánh đèn hè khuya loang thoáng
Lệ thu loang ướt mái hiên..

31:08/2017

Không có nhận xét nào :